ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเสริมสิริมงคลแก่บ้านเมือง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเสริมสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยที่จังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

เว็บไซต์ทางการศึกษา